Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động lĩnh vực bưu chính, viễn thông

23/07/2021 - 18:17

BDK.VN - Ngày 22-7-2021, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân viên doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu và đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, qua phản ánh của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thì hiện nay xe vận chuyển bưu chính tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu, xe ứng cứu thông tin liên lạc của các doanh nghiệp viễn thông, nhân viên của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh do lực lượng của các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 không cho đi qua (yêu cầu phải có giấy giới thiệu của xã).

Do đó, để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động lĩnh vực bưu chính, viễn thông được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể là cho phép xe vận chuyển bưu chính tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu, xe ứng cứu thông tin liên lạc của các doanh nghiệp viễn thông đi qua lại các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 mà không cần phải có giấy giới thiệu của xã.

Đồng thời, cho phép lực lượng nhân viên của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đi từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại trong phạm vi nội tỉnh và lực lượng nhân viên (giao dịch viên, bưu tá, nhân viên kỹ thuật...) của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông được di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác để thực hiện nhiệm vụ được phép đi qua lại các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khi trình đủ giấy tờ (giấy Chứng minh nhân dân, giấy xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp cấp đi thực hiện nhiệm vụ) mà không cần phải có giấy giới thiệu của xã.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải quán triệt cho lực lượng nhân viên của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19; trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19; luôn đeo khẩu trang và đứng cách xa khách hàng tối thiểu là 2m.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN