Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách

18/10/2018 - 19:55

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lý Chí Hùng cho biết, thực hiện Nghị định số 116 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện đảm bảo đúng mức hỗ trợ cho các học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở.

Cụ thể, trong năm học 2017-2018, hỗ trợ tiền ăn cho 97 học sinh với kinh phí trên 251,6 triệu đồng, tiền ở cho 92 học sinh, kinh phí gần 60 triệu đồng. Theo Nghị định số 116, hỗ trợ tiền ăn, nhà ở đối với học sinh thuộc các xã đặc biệt khó khăn phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường. Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Sở và các phòng GD&ĐT đang tiếp tục rà soát, thống kê lại danh sách học sinh năm học 2018-2019 được nhận hỗ trợ theo Nghị định số 116 để lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN