Hộ trồng mai kiểng ở Chợ Lách được hỗ trợ vay vốn

02/06/2009 - 08:32
Ảnh minh họa.

Do không tiêu thụ được mai vàng trong dịp Tết vừa qua, hàng trăm hộ ở xã Vĩnh Thành thiếu nợ ngân  hàng. Tổng dư nợ của các hộ hiện nay là 51,435 tỷ đồng (vay tại Ngân hàng Nông nghiệp 49,750 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội 712 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 978 triệu đồng). Trong đó, các hộ đang gặp khó khăn có tổng dư nợ 17,943 tỷ đồng.

Các  ngân hàng đã cho vay lại từ tháng 2 đến tháng 3-2009 với tổng số tiền là 37,886 tỷ đồng. Mặt khác, số tiền đã giải ngân cho các hộ vay mới được hưởng hỗ trợ lãi suất trên 12,919 tỷ đồng. Hiện đa số mai kiểng đang phát triển tốt, có khả năng tiêu thụ và thu hồi vốn trong thời gian tới. Phần lớn các hộ đều thực hiện việc trả nợ để ngân hàng cho vay mới. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt việc cho vay lưu vụ theo qui định đối với 100% trường hợp đã cho vay.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN