Hoàn thành 1.050 cầu và 128km đường

10/12/2010 - 08:07

Năm 2010, Hội KHKT cầu đường tỉnh và các chi hội trực thuộc vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tài trợ xây dựng được 150 cầu và 26,455km đường, nâng tổng số cầu, đường được xây dựng từ năm 2003 đến nay là 1.050 cầu và 128km đường (khoảng 113,5 tỷ đồng).

Cầu Lịch Sử (ở Thạnh Phong, Thạnh Phú) là cầu thứ 1.000 của Hội, được hoàn thành nhân dịp cả nước chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo Thông báo kết luận số 16 của Bí thư Tỉnh ủy về buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải, Hội KHKT cầu đường, từ năm 2011 đến 2015, tỉnh sẽ xóa 350 cầu tạm, cầu xuống cấp còn lại trên địa bàn. Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Trịnh Mai Sơn cho biết, năm 2011, Hội sẽ phối hợp với các chi hội rà soát, thống kê lại số cầu cần xây dựng trong từng năm để báo cáo với UBND tỉnh. Bên cạnh kinh phí đối ứng từ ngân sách, Hội sẽ vận động tài trợ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN