Hoàn thành 13/76 đầu việc

27/03/2017 - 07:16

Một góc công viên Ba Tri. Ảnh: Hồng Vân

Qua một năm triển khai thực hiện 113 đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đến nay, Ba Tri đã thực hiện hoàn thành, vượt tiến độ 13/76 đầu công việc đề ra.

Quyết tâm chính trị cao

Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng 14 nhóm công việc, với 76 đầu việc. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách, hướng dẫn đăng ký nội dung và tổ chức thực hiện. Đến nay, có 13/76 đầu công việc (17,1%) hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, 37 công việc thực hiện đạt trên 50% khối lượng, 11 công việc đạt dưới 50% và 15 công việc chưa triển khai thực hiện.

Các công việc sớm hoàn thành như: Đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng; công nhận đô thị loại IV thị trấn Ba Tri; mở rộng dự án chăn nuôi bò theo hướng gia trại, trang trại; xây dựng thành công 2 xã nông thôn mới Mỹ Nhơn và An Ngãi Trung; khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp; hoàn thành nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri; thành lập Hợp tác xã rau sạch xã Phú Ngãi; củng cố Tổ hợp tác lúa giống Phú Mỹ, xã Mỹ Nhơn; Tổ hợp tác trồng rau màu an toàn Bình Phước, xã Tân Thủy; thực hiện chăm lo đầy đủ các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, thông qua việc nhân rộng các mô hình thoát nghèo; các mô hình dân vận khéo ngày càng phát huy hiệu quả…

Nhìn chung, việc triển khai, thực hiện 113 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được Huyện ủy Ba Tri lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và thể hiện quyết tâm cao. Các nội dung đầu việc đề ra đảm bảo sát thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Phần lớn các nội dung công việc đều được tập trung thực hiện nghiêm túc, có phân công giao việc rõ ràng, cụ thể, trong đó có nhiều nội dung công việc quan trọng, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có thời gian dài, cùng sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của từng địa phương, đơn vị trong toàn huyện.

Tuy nhiên, Ba Tri còn một số hạn chế như: tiến độ thực hiện một số công việc còn chậm (còn 15 đầu công việc chưa triển khai); một vài đơn vị chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc kịp thời, việc tổ chức thực hiện ở vài nơi diễn ra chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được phong trào mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục các đầu việc thực hiện có hiệu quả

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện 113 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, năm 2017, huyện đã đề ra nhiệm vụ là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ, công việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu hoàn thành trên 50% đầu công việc đã đăng ký, trong đó các mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Tập trung mời gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị và nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện các bước để hình thành thị trấn Tiệm Tôm và đô thị trung tâm các xã Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, Tân Xuân. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.

Thiện Tài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN