Hoàn thành 21 công trình thi đua “Đồng khởi mới”

15/03/2017 - 15:57

Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16 do Tỉnh ủy, năm 2016, MTTQ huyện và 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đăng ký thực hiện 21 công trình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Trong đó, MTTQ cấp huyện ra quân thực hiện 1 công trình và MTTQ cấp xã 20 công trình. Đơn vị đăng ký và thực hiện tốt gồm: Thị trấn, Long Hòa, Định Trung, Thới Lai.

Đến nay, các công trình đăng ký thực hiện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tổng kinh phí thực hiện gần 4,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 320 triệu đồng. Các công trình đáp ứng hiệu quả nhu cầu trong sinh hoạt và đời sống của người dân, tập trung vào tiêu chí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và các công trình kết cấu hạ tầng như: bê-tông các tuyến lộ xã, xây dựng 4 cây cầu nông thôn, thực hiện mô hình ánh sáng an ninh và xây dựng 9 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích