Hoàn thành các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo luật định

10/04/2011 - 17:48
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Ảnh: T.P

Sau hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Chợ Lách đã tập trung cao cho việc thực hiện các bước chuẩn bị công tác bầu cử.

Huyện thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 10 thành viên; Ủy ban bầu cử (UBBC), gồm 15 thành viên và các tiểu ban giúp việc cho UBBC huyện.

Các tổ chức có liên quan đến công tác bầu cử ở 11/11 xã, thị trấn trong huyện cũng được thành lập đủ số lượng, thành phần, đúng tiến độ thời gian. UBBC và các tiểu ban giúp việc cấp huyện và cơ sở đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành các bước để thực hiện công tác bầu cử đạt yêu cầu, đảm bảo quy trình theo luật định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng và lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử. Đến ngày 28-3-2011, cấp huyện và xã, thị trấn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai; kết quả ở cấp huyện đã thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 68 người ứng cử; trong đó, khối Đảng 16 người, khối Nhà nước 28 người, chuyên trách Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận 19 người, khối xã hội nghề nghiệp 3 người, chức sắc tôn giáo 2 người; đại biểu nữ chiếm 32,35%, đại biểu trẻ 20%, người ngoài Đảng 10,29%. Cấp xã đã thống nhất danh sách ứng cử viên gồm 658 người. Trong đó, khối Đảng 117 người, khối Nhà nước 243 người, chuyên trách Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận 260 người, khối xã hội nghề nghiệp 25 người, chức sắc tôn giáo 13 người; đại biểu nữ chiếm 29,44%, đại biểu trẻ 27,80%, người ngoài Đảng 18,84%. Chợ Lách có 8 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; trong đó có 1 đại biểu tự ứng cử. Trong 2 ngày 6 và 7-4-2011, các địa phương trong huyện đã hoàn tất hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 68 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 658 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Theo qui định, trong nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Chợ Lách được bầu 33 đại biểu HĐND cấp huyện và 308 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Trong việc phân bổ các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, Chợ Lách thuộc đơn vị bầu cử số 3 cùng với các huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Trong việc tổ chức bầu cử HĐND các cấp, toàn huyện có 2 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 11 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 93 đơn vị bầu cử HĐND xã, thị trấn. Đến ngày 7-4-2011, huyện cũng đã thành lập xong 1 ban bầu cử (khu phố II, thị trấn Chợ Lách) và 92 ban kiêm tổ bầu cử. Các địa phương đều được tạm ứng kinh phí kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Tiểu ban thông tin - tuyên truyền bầu cử huyện đã hướng dẫn nội dung tuyên truyền và phối hợp tổ chức tập huấn cho trên 470 tuyên truyền viên các ngành, đoàn thể xã, ấp về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện xây dựng 4 cụm pa-nô ở các khu vực trung tâm; đồng thời xây dựng kịch bản thông tin cổ động để tổ chức liên hoan tại trung tâm huyện và biểu diễn ở các xã, thị trấn. Đài Truyền thanh huyện và trạm truyền thanh cơ sở đã xây dựng các chuyên mục, tăng thời lượng phát thanh,  tập trung tuyên truyền các nội dung bầu cử.

UBBC huyện đã phân công 2 đoàn cán bộ đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở 11 xã, thị trấn trong huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, từ việc xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, UBBC, tổ chức hội nghị triển khai, tiến hành các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử… đều được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ.

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBBC  huyện cho biết: Xác định công tác bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm, nên Chợ Lách đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Nhờ có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở được phát huy, đã tích cực tham gia các mặt công tác. Cho đến giờ này, các công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện được tiến hành thuận lợi, đảm bảo tiến độ, qui trình theo luật định. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ để hoàn thành tốt các công việc: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử; điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc cử tri… Huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, yêu cầu của công tác bầu cử để mỗi người dân đều thể hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của mình qua lá phiếu bầu. Việc chuẩn bị các điểm bỏ phiếu, công tác đảm bảo an ninh - trật tự trước, trong và sau bầu cử… luôn được kiểm tra; qua đó, huyện sẽ kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến công tác bầu cử, để góp phần hoàn thành thắng lợi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thu Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN