Hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết chủ yếu

29/06/2010 - 08:22

Qua hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng với nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích lúa, mía, cây ăn trái kém hiệu quả được chuyển đổi dần bằng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển khá mạnh, toàn huyện có tổng đàn heo trên 67.400 con, đàn bò 16.200 con, gia cầm gần 350.000 con. Nuôi thủy sản có tổng diện tích mặt nước ao hồ trên 387ha, sản lượng thu hoạch 402 tấn/năm.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá. Toàn huyện có trên 700 cơ sở sản xuất kinh doanh, 2 doanh nghiệp tư nhân và 2 công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất ước đạt trên 60 tỷ đồng. Các mặt hàng thế mạnh của huyện được duy trì như: than thiêu kết, chỉ xơ dừa, các sản phẩm từ dừa và một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Thương mại dịch vụ đạt kết quả đáng phấn khởi, tổng mức lưu chuyển hàng hóa khoảng 180 tỷ đồng, trong đó mức bán lẻ khoảng 150 tỷ đồng. Các chợ Ba Vát, Bang Tra, Tân Thành Bình được nâng cấp, xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa.

Về giao thông nông thôn, xây dựng cơ bản, huyện đã hoàn thành tuyến huyện lộ 20, khởi công xây dựng huyện lộ 21, đường liên xã Tân Phú Tây, Phú Mỹ, Thạnh Ngãi; hoàn thành đưa vào sử dụng 8 cầu bê-tông, 5 trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã Thạnh Ngãi, Hòa Lộc, Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây và Tân Thanh Tây, tổng vốn trên 300 tỷ đồng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được người dân đồng tình hưởng ứng, trong 6 tháng đầu năm, huyện xây dựng thành công xã văn hóa Hưng Khánh Trung A, nâng tổng số 9/13 xã văn hóa, 102/102 ấp văn hóa, 62/76 cơ quan văn hóa, 45/46 trường học văn hóa và 44/54 cơ sở thờ tự văn minh.

Huyện có 46 điểm trường (mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông). Năm học qua, chất lượng giáo dục được nâng lên cả 2 mặt hạnh kiểm và học lực; tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao (bậc tiểu học 86,7%, trung học cơ sở 64,42%, học sinh thi đỗ tốt nghiệp các cấp trên 95%). Công tác phổ cập giáo dục được thực hiện khá tốt. Toàn huyện có 216 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 31 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 272 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 38 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Huyện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia.

Huyện giải quyết việc làm được 259 lao động, tư vấn xuất khẩu 850 lao động, thực hiện được 11 dự án quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho trên 300 lao động ở địa phương. Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, đến nay, toàn huyện còn 3.903 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,57%, giảm 1,33% so với năm trước. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, huyện đã xây dựng được 50 nhà tình nghĩa, 30 nhà tình thương, thăm tặng 7.300 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phát huy vai trò quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước các loại tệ nạn xã hội được kéo giảm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó huyện cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: các mô hình kinh tế điển hình chưa được nhân rộng, các dự án phát triển kinh tế chưa được triển khai rộng khắp, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh nhưng qui mô còn nhỏ lẻ; công tác bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện nhưng chưa triệt để; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao; công tác phòng, chống dịch bệnh chưa thực hiện đúng mức, một số dịch bệnh vẫn còn xảy ra; phong trào xã hội hóa giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa thu hút được mọi tầng lớp nhân dân…

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết từ nay đến cuối năm, huyện Mỏ Cày Bắc đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 5 năm 2010-2015; tăng cường công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ cho người dân và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hinh kinh tế, triển khai rộng khắp các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn; cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành các công trình nạo vét kênh nội đồng, các dự án đê bao ngăn mặn cục bộ ở địa phương; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy từ huyện đến xã; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tạo sự phối hợp giữa các ngành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, để giảm bớt việc đi lại cho nhân dân…  

Với những kết quả đã đạt được, tin rằng trong 6 tháng cuối năm 2010, huyện Mỏ Cày Bắc sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra trong năm.

NGUYỄN SƠN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN