Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

22/11/2010 - 07:58
Trái cây Chợ Lách được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: T.Q

Vượt qua những khó khăn do tác động từ tình hình chung của giá cả, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đến thời điểm này, huyện Chợ Lách đã lãnh đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 12,88%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng khu vực I: 49,99%; khu vực II: 14,76%; khu vực III: 35,25%. Kinh tế vườn tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tuy nắng hạn kéo dài và nước mặn xâm nhập, nhưng nhờ sự chủ động đối phó của nhà vườn nên sản lượng trái cây khá ổn định (110 ngàn tấn), đạt 94,02% kế hoạch. Sản xuất cây giống - hoa kiểng phát triển thuận lợi với khoảng 18 triệu sản phẩm các loại. Do ảnh hưởng dịch bệnh và giá cả, chăn nuôi có xu hướng giảm nhưng không đáng kể, ước tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng trên 440 ngàn con. Diện tích nuôi thủy sản 371 ha, sản lượng 25 ngàn tấn; khu bảo tồn ốc gạo được duy trì với sản lượng và chất lượng đều tăng so cùng kỳ.

Huyện đang triển khai các công trình trọng điểm: Khu hành chính huyện, các cầu trên QL 57; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ các nguồn vốn triển khai các công trình: Đường Phú Long - Thanh Trung, đường liên xã Tân Thiềng - Phú Sơn, các cầu Mười Sao, Cái Hàn, Kinh Giồng Xã; xây dựng 2,85km đường nhựa, 38,8km đường bê-tông, đạt 194% kế hoạch. Huyện đã giải ngân tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 108,025 tỷ đồng, đạt 134,85% kế hoạch; trong số này, vốn huyện 6,45 tỷ, vốn tỉnh và Trung ương 101,575 tỷ. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được đầu tư phát triển chủ yếu về qui mô sản xuất, toàn huyện hiện có 510 cơ sở hoạt động với 1.702 lao động, tăng 12 cơ sở so cùng kỳ. Huyện đã hoàn thành kế hoạch phát triển lưới điện năm 2010. Trong đó, phát triển mới và cải tạo lại cho 750 hộ sử dụng điện, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn huyện đạt 97,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 39,044 tỷ đồng, đạt 114,92% dự toán.

Chất lượng giáo dục được giữ vững và có chuyển biến tốt; tỷ lệ học sinh yếu kém giảm, khá giỏi tăng, bỏ học giảm 0,9% so cùng kỳ. Ngành giáo dục đầu tư xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện có 12 trường đạt chuẩn. Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ đạt 92,13% chỉ tiêu. Tình hình dịch bệnh giảm so cùng kỳ, trong đó bệnh sốt xuất huyết giảm 324 ca so với năm 2009. Huyện đã vận động xây dựng 34 nhà tình nghĩa, kinh phí 750 triệu đồng, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa 930 triệu đồng, tăng 175 triệu so cùng kỳ; đã bàn giao 389/575 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167, số còn lại sẽ bàn giao từ nay đến cuối năm. Huyện đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 1.595 lao động, đạt 106,33% kế hoạch; giới thiệu việc làm 3.300 lao động, đạt 103,13% kế hoạch năm; giải ngân quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 1,452 tỷ đồng. Đến nay, huyện tổ chức phúc tra nâng chất 2 xã văn hóa Vĩnh Thành và Phú Sơn; được công nhận mới 2 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số toàn huyện có 10/11 xã, thị trấn, 88/92 cơ quan, 43/43 trường học và 66/100 cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa. Số hộ gia đình văn hóa chiếm 98,18%, tăng 3,04% so cùng kỳ. Toàn huyện đưa 170 thanh niên xây dựng quân đội, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức diễn tập vận hành cơ chế 3 xã Phú Phụng, Vĩnh Bình và Sơn Định, đạt 100% kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết và người bị thương.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp  huyện theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Toàn Đảng bộ phát triển 243 đảng viên mới, đạt 101,25% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ năm 2010 còn một số khó khăn như: thực hiện qui trình xây dựng cơ bản còn chậm, nhiều công trình kết cấu hạ tầng còn vướng, chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng; xuất khẩu lao động đạt thấp: 71/147 lao động, ước cuối năm đạt khoảng 54%; phạm pháp hình sự tăng 7 vụ so cùng kỳ; một số ngành, địa phương được củng cố, nhưng sức vươn lên chưa đáp ứng yêu cầu…

Với quyết tâm tạo sức bật làm tiền đề thuận lợi trong năm đầu nhiệm kỳ mới, năm 2011, huyện Chợ Lách sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN