Hoàn thành chương trình đề ra

12/12/2014 - 07:03

Sau hơn 2 ngày làm việc, từ 8 đến 10-12-2014, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa VIII) kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp có sự tham dự của các đại biểu đến từ Trung ương, các sở, ban ngành và 48/51 đại biểu HĐND tỉnh.

Ở phiên khai mạc, ông Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện năm 2015. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII và phát biểu ý kiến với đại biểu tham dự kỳ họp. Trình bày các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Võ Văn Hoanh - Phó Chủ tịch Thường trực - thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014. Đại diện UBND tỉnh, ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo giải trình các nhóm vấn đề nổi lên qua giám sát, thẩm tra của các ban chuyên trách, thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11.

Kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Có 10 câu hỏi chất vấn đối với UBND tỉnh (7 nội dung) và sở, ngành tỉnh (3 nội dung) của 7 đại biểu HĐND tỉnh. Được sự ủy nhiệm của UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính (vì Giám đốc xin vắng do bệnh) trả lời chất vấn (các nội dung này, mời bạn đọc xem tại www.baodongkhoi.com.vn).

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, theo ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch HĐND tỉnh, kết quả lấy phiếu phản ánh tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành, vai trò và uy tín cá nhân của từng vị được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Sáng 10-12-2014, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Theo đó, ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất: 40/46 phiếu, ông Lê Phi Bằng - Giám đốc Sở Tài chính có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất: 2/46 phiếu.

Kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đưa ra một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,8%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.425 tỷ đồng theo dự toán Trung ương giao và 1.525 tỷ đồng theo dự toán tỉnh phấn đấu; tạo việc làm cho 23 ngàn lao động, trong đó có 500 người xuất khẩu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5%; kéo giảm tai nạn giao thông 5 - 10% trên cả 3 mặt.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần bắt tay ngay vào triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. Các vị đại biểu HĐND tỉnh sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; theo dõi chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết số 759 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) về hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp trong năm 2015…

K.Minh (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN