Hoàn thành cơ bản công tác điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri

04/04/2016 - 13:33

Ủy ban bầu cử huyện họp triển khai công tác bầu cử trong tháng 4.

Qua hai lần hiệp thương, Ủy ban Bầu cử huyện Bình Đại đã thống nhất danh sách ứng cử viên, số lượng được bầu, đơn vị bầu cử, ban bầu cử, khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, ứng cử viên được giới thiệu tham gia bầu cử vào HĐND huyện là 72 người, số lượng được bầu là 35; có 8 đơn vị bầu cử HĐND huyện. Cấp xã, thị trấn có 1.068 ứng cử viên (5 người tự ứng cử), số lượng được bầu là 520 đại biểu; 135 đơn vị bầu cử. Toàn huyện có 138 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Tính đến cuối tháng 3-2016, các đơn vị xã, thị trấn tổ chức cơ bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri cũng cơ bản hoàn thành theo mẫu và sẽ niêm yết đúng thời gian quy định (12-4 tới). Các công tác khác như cấp mới 140 con dấu tổ bầu cử, con dấu đã bỏ phiếu. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử ở các địa phương cơ bản đảm bảo tốt.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN