Hoàn thành cơ bản việc xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Bình Đại

16/06/2010 - 09:18

Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy Bình Đại về xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Bình Đại (giai đoạn 2006-2010) và định hướng đến năm 2020 được ban hành ngày 26-6-2006. Qua 4 năm thực hiện, đến nay thị trấn Bình Đại đã hoàn thiện các tiêu chí của giai đoạn đầu (đến năm 2010).

Cơ bản như sau: Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp; tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 16 triệu đồng (năm 2005 là 8 triệu đồng); hoàn thành cơ bản việc xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại bằng các nguồn vốn từ ngân sách và vận động nhân dân đóng góp, trị giá hàng chục tỷ đồng như nhựa hóa các tuyến đường: Nguyễn Thị Định, Bà Nhựt, Lê Hoàng Chiếu, Trịnh Viết Bàng, công trình đền thờ liệt sĩ, hội trường văn hóa; 99% hộ sử dụng điện; 99% hộ sử dụng nước sạch;  nâng cao chất lượng giáo dục,  2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp ngày càng cao; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân ngày càng hoàn thiện hơn (Trạm Y tế Thị trấn được công nhận chuẩn quốc gia năm 2007); nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác an sinh xã hội…
Ông Nguyễn Văn Khóa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại cho biết: Nghị quyết 06 của Huyện ủy Bình Đại đã mở đường cho Thị trấn vươn lên. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu xây dựng đô thị loại V (giai đoạn đầu) của Thị trấn đều đạt và vượt so nghị quyết. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn quyết tâm phát huy tối đa các nguồn lực, tập trung xây dựng thành công đô thị loại IV. 

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN