Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

07/05/2010 - 08:58
Tại một cuộc hội nghị của Chi cục. Ảnh: L.T

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế huyện Châu Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010, Chi bộ Chi cục Thuế Châu Thành đã đạt thắng lợi vượt bậc về công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những bí quyết thành công là Chi bộ đã tổ chức công khai dân chủ tất cả các nội dung công việc, nhất là việc tổ chức bộ máy, phát hiện, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ theo tiêu chí, chú ý đội ngũ công chức trẻ có trình độ ngoại ngữ, tin học tốt; nâng cao năng lực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân… Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên đều phấn khởi yên tâm công tác, hiệu suất công tác, hiệu quả công việc của toàn đơn vị đạt được ngày càng cao.

Theo Bí thư Chi bộ Lê Văn Trí, để đáp ứng nhu cầu cải cách và hiện đại hóa công tác thu thuế của ngành, nhất là thực hiện Luật Quản lý thuế theo mô hình chức năng, Chi ủy và lãnh đạo cơ quan đã xem xét sắp xếp lại các đội thu thuế, đề bạt cán bộ đội trưởng với tuổi đời trẻ, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hiện tại, Chi cục Thuế huyện Châu Thành có 20/64 người có trình độ đại học, tăng 12 người so với nhiệm kỳ trước; trong đó, đưa đi đào tạo 6 người, vượt 150% so với nghị quyết đề ra. Ngoài ra, cơ quan thường xuyên đưa cán bộ đi học bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tại các lớp ngắn hạn do Cục Thuế, Tổng cục Thuế tổ chức nhằm cập nhật và bổ sung kiến thức, kịp thời phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, công tác tổ chức cán bộ có những chuyển biến tích cực trên các mặt, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết. Từng tổ Đảng trực thuộc có phân công cấp ủy phụ trách và giữ vững sinh hoạt tổ từng tháng, nội dung và chất lượng được nâng lên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; qua đó từng bước tạo được sự đoàn kết nội bộ cao. Đặc biệt, qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi đảng viên tự rèn luyện học tập và đổi mới trong công tác chuyên môn, biết khai thác và vận dụng kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng viên được phân công thực hiện chức năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ ở bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ khai thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế luôn niềm nở, phục vụ người nộp thuế tận tình, chu đáo, không gây phiền hà, nhũng nhiễu; công tác hỗ trợ luôn đảm bảo kịp thời, thỏa mãn các yêu cầu của người nộp thuế... Trong năm 2009, ngành thuế đã công bố bộ thủ tục hành chính cấp chi cục gồm 153 thủ tục, sẽ tiếp tục phấn đấu giảm 30% thủ tục trong thời gian tới.
Từng lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng chủ lực liên tục biến động... ảnh hưởng tới đời sống nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã bứt phá, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thu về cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng mỗi năm. Bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế lần thứ VIII, tổng thu các loại thuế của Chi cục Thuế huyện Châu Thành gần 15 tỷ đồng, đạt 105,86% so với nghị quyết đề ra; năm 2009, tổng thu trên 35 tỷ đồng, đạt 132,31% so với nghị quyết và đạt cao hơn 2 lần so với năm đầu thực hiện nghị quyết. Kết quả trên là một trong những sự kiện nổi bật nhất của Chi cục Thuế huyện Châu Thành, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác thu ngân sách của địa phương trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Văn Trí cho biết, để đạt kết quả trên, ngoài công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn để giải quyết nợ đọng và thu thuế phát sinh hàng tháng, mỗi cá nhân, đơn vị phải thực hiện tốt khâu cải cách thủ tục hành chính thuế, học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ hiệu quả các chính sách, pháp luật, quy trình nghiệp vụ thuế để phục vụ tốt người nộp thuế.
Theo kế hoạch dự thảo của Chi bộ Chi cục Thuế huyện Châu Thành, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ sẽ lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu thuế hàng năm đạt từ 100% trở lên, cụ thể: chỉ tiêu cấp trên giao năm 2010 là 30,045 tỷ đồng, hàng năm phấn đấu thực hiện tăng 5% so với kế hoạch; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, công khai đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính về thuế; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố kiện toàn bộ máy thuế từ huyện đến cơ sở; trên cơ sở những nội dung đã học về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên và công chức thuế áp dụng vào thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể, nhất là nội dung “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN