Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch

21/01/2015 - 08:40

Hôm nay, ngày 21-1-2015, Chi bộ Công ty Phát triển hạ tầng tổ chức Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017). Đây là chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Các khu công nghiệp tổ chức Đại hội.

Chi bộ Công ty Phát triển hạ tầng được tách ra từ Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp (tháng 12-2014), hiện có 34 đảng viên (ĐV). Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Sơn - Bí thư Chi bộ chia sẻ: “Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Tất cả ĐV đều thể hiện tính tiên phong, gương mẫu. Qua đánh giá chất lượng ĐV cuối năm 2014, có 100% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 2 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong nhiệm kỳ (chủ yếu là năm 2014), Chi ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Các khu công nghiệp thành nghị quyết của chi bộ triển khai thực hiện trong cán bộ, ĐV và nhân viên toàn công ty. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ĐV và nâng cao hiệu quả công việc. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng năm 2014, Chi bộ đã kết nạp mới được 5 ĐV (đạt 125% kế hoạch).

Đồng chí Bùi Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp trao giấy khen
cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua Học tập và làm theo gương Bác, trong đó có Chi bộ Công ty Phát triển hạ tầng.

Năm 2014, Công ty Phát triển hạ tầng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch: Thu hút vốn đầu tư đạt trên 1,34 ngàn tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 43,69 triệu USD), đạt 224,79% so với kế hoạch năm 2014; tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2014 đạt 1,05 ngàn tỷ đồng (vốn FDI 49,87 triệu USD), đạt 174,16% so với kế hoạch năm 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11 ngàn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 109,07% so với kế hoạch năm 2014. Song song đó, Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động đầu tư, tư vấn xây dựng để tạo nguồn thu nhằm ổn định và nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, viên chức; kết quả, nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2014 tăng 5% so với năm 2013. Trong năm, từ nguồn đóng góp của tập thể cán bộ, ĐV, nhân viên công ty đã hỗ trợ cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 31 triệu đồng.

Chi ủy Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể, cơ quan thực hiện tốt các chỉ thị của cấp trên về cải cách hành chính, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng… Kết quả, tại Công ty không xảy ra trường hợp khiếu nại về phong cách phục vụ của cán bộ, ĐV, nhân viên và không xảy ra sai phạm tham nhũng; đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan, an toàn tài sản, an ninh trật tự, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết.


“Tập thể đảng viên Công ty Phát triển hạ tầng đều tận tụy với công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tính sáng tạo. Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ có nhiều gương điển hình được tuyên dương và nhân rộng”.

(Đồng chí Bùi Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp)

Bài, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN