Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động cuối kỳ Dự án AMD Bến Tre

19/11/2020 - 19:26

BDK - Ngày 19-11-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội thảo kỹ thuật Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động cuối kỳ trong khuôn khổ Dự án AMD Bến Tre. Đại diện lãnh đạo các huyện, các xã vùng dự án và đại biểu các ngành có liên quan tham dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội thảo.

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre (Dự án AMD Bến Tre) có tổng kinh phí 24,66 triệu USD, trong đó vốn vay IFAD là 11 triệu USD, khoản viện trợ đồng tài trợ từ quỹ ASAP của IFAD là 6 triệu USD, Chính phủ Việt Nam đóng góp 3,78 triệu USD và người hưởng lợi đóng góp 3,88 triệu USD. Dự án được thiết kế với 2 hợp phần chính, có hiệu lực thực hiện từ ngày 28-3-2014, kết thúc hoạt động vào ngày 30-9-2020 và đóng vốn vào ngày 31-12-2020. Tại tỉnh, dự án được triển khai ở 30 xã nghèo của 8 huyện.

Theo đó, dự án được đánh giá là tương đối đạt yêu cầu, thể hiện qua hiệu quả tiếp cận đối tượng hưởng lợi, việc hoàn thành các chỉ tiêu vật lý, các kết quả và tác động giảm nghèo nông thôn. Cụ thể, dự án đã tiếp cận được trên 58,7 ngàn hộ, trong đó có trên 14,6 ngàn hộ nghèo và cận nghèo 30 xã dự án và xã ngoài dự án của 8 huyện. Dự án đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo tại 30 xã dự án giảm 44,6%.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, việc tổng hợp báo cáo này cần phản ánh cho được kết quả của quá trình 6 năm thực hiện dự án. Đánh giá nên toàn diện, tập trung, nêu chính xác những gì đã thực hiện suốt thời gian qua. Đề nghị 4 sở, ngành và UBND 8 huyện có liên quan trực tiếp đến dự án phải có ý kiến chính thức vào báo cáo. Cần nêu bật lên những tác động tích cực của dự án trên địa bàn tỉnh, như việc xây dựng thể chế, chính sách… Rút ra bài học kinh nghiệm và đánh giá thật sát với tình hình thực tế thực hiện dự án.

Tin, ảnh: T. Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN