Hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo từng bước đi vào nề nếp

24/12/2014 - 07:12

Chiều 23-12-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo. Đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Phong Hải - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, tình hình công tác tôn giáo của tỉnh cơ bản ổn định, hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo từng bước đi vào nề nếp, cơ bản tuân thủ pháp luật và sự hướng dẫn, quản lý của các cấp chính quyền. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có bước chuyển rõ rệt. Các tôn giáo hoạt động bình thường, chấp hành giáo lý và các quy định trong khuôn khổ pháp luật. Các cấp chính quyền tập trung giải quyết có hiệu quả một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài có liên quan đến tôn giáo, tạo được niềm tin của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. MTTQ, đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, vận động chức sắc, tín đồ thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đối với công tác tôn giáo; ban chỉ đạo công tác tôn giáo ở một số nơi chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc theo dõi các hoạt động tôn giáo và giải quyết một số vụ việc xảy ra trên từng địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tôn giáo lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và các cá nhân hộ gia đình còn tranh chấp về đất đai liên quan đến tôn giáo tích cực giải quyết để đề nghị các cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất; quan tâm lãnh đạo và phối hợp với các tổ chức tôn giáo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và phát sinh của tôn giáo theo thẩm quyền, không để xảy ra phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương…

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN