Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày!

15/01/2008 - 14:11
Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi! - Ảnh Bác Hồ với các Anh hùng, dũng sĩ Miền Nam ra thăm Bác

Đó là lời phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ngày 11-1, tại Hà Nội, trong cuộc họp để chuẩn bị tổng kết một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã họp bàn công việc chuẩn bị Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì buổi họp.


Sau gần một năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ, đã và đang trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân.
Kết quả nổi bật là: đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức về giá trị tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động:
Cuộc vận động chưa thật sự đi vào chiều sâu, kết quả triển khai thực hiện chưa đồng đều, một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị triển khai chậm, kết quả chưa rõ nét. Chưa gắn kết Cuộc vận động với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa gắn việc lấy ý kiến của nhân dân với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, các cấp ủy cần chủ động và chỉ đạo quyết liệt hơn, tạo những chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tích cực, gương mẫu thực hiện; tổ chức chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với những chương trình việc làm cụ thể.
Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: "… Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phải được thể hiện trong công việc hằng ngày của mỗi người. Mục đích của Cuộc vận động là nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển…".

Theo CA

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN