Học tập phẩm chất cao đẹp của người trí thức cách mạng

06/02/2023 - 07:07

BDK - Khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, mỗi người con Bến Tre ở từng vai trò khác nhau lại được học hỏi ông về lý tưởng cách mạng, về sự cống hiến, về mối tương quan với mọi người… Qua đó, càng thêm yêu mến, tự hào về một người trí thức cách mạng chân chính, một cán bộ trách nhiệm, một người con của quê hương Bến Tre anh hùng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ảnh: Thanh Đồng

* Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung: “Phải khẳng định rằng, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà trí thức cách mạng tiêu biểu, kiên trung và có sức ảnh hưởng rất lớn đối với đội ngũ tri thức và các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn lịch sử trước đây. Trong bối cảnh như thế, đồng chí đã có những nội dung, phương pháp đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh của dân tộc. Đồng chí là một trong những cán bộ Mặt trận (MT) có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động công tác MT. Từ những phẩm chất cao quý của đồng chí, chúng tôi đúc kết được những tư duy và phương pháp cho công tác MT ngày nay. Về tư duy, đó là lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy nội dung cốt lõi là quyền và lợi ích chính đáng của người dân trên hết, trước hết. Một lòng một dạ theo Đảng, phục vụ sự nghiệp cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Về phương pháp đó là, người cán bộ MT ngày nay cần sát thực tiễn, sát dân và có phương pháp để tập hợp quần chúng, vận động nhân dân, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt những khác biệt về quan điểm mà tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Với những phẩm chất cao quý của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đội ngũ làm công tác MT tỉnh sẽ hun đúc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo để xây dựng hình ảnh cán bộ MT hết sức gần dân, sát dân, luôn năng động, quyết liệt để sẵn sàng tiên phong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân tham gia tích cực vào các công trình, dự án và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển Bến Tre”.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Thanh Đồng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Thanh Đồng

* Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Hưng rất tự hào về cụ Huỳnh Tấn Phát. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, Đảng bộ xã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Hưng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là quê hương của cụ.

Là một người cán bộ lãnh đạo địa phương, cá nhân tôi đã học tập ở cụ Huỳnh Tấn Phát sự gần gũi với nhân dân cũng như phẩm chất giản dị trong lối sống. Tôi sẽ  tiếp tục rèn luyện bản thân, noi gương của cụ trong công việc, nhất là công tác vận động quần chúng để tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Nguyễn Võ Nhất Duy. Ảnh: Thanh Đồng

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Nguyễn Võ Nhất Duy. Ảnh: Thanh Đồng

* Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Nguyễn Võ Nhất Duy: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một tấm gương của người trí thức yêu nước, sẵn sàng dấn thân, hòa mình vào dòng chảy cách mạng của dân tộc; sử dụng tri thức, tài năng của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Là thế hệ tiếp nối, chúng tôi luôn trân trọng và tự hào về những thành quả của bậc trí thức tiền bối đã để lại. Mỗi trí thức trẻ ngày nay cũng sẽ học tập theo tấm gương của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, sẵn sàng dấn thân, cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh sẽ tiếp bước theo đồng chí Huỳnh Tấn Phát để phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, cùng nhau chia sẻ tri thức để trở thành hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên quê hương xứ Dừa”.

Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Thanh Đồng

Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Quang Vinh. Ảnh nhân vật cung cấp

* Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Quang Vinh: “Tập thể sư phạm nhà trường rất tự hào và vinh dự khi ngôi trường mang tên kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn giáo dục, khơi gợi cho các em học sinh ý thức và niềm tự hào về ngôi trường. Giáo viên, học sinh nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh giáo dục của đơn vị để luôn là trường trọng điểm có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh, xứng đáng là ngôi trường mang tên người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi”.

Em Bùi Duyên An. Ảnh: Thanh Đồng

Em Bùi Duyên An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Em Bùi Duyên An - học sinh lớp 12CB1, Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Tấn Phát: “Em thật hạnh phúc khi được học tại ngôi trường mang tên Cụ Huỳnh Tấn Phát. Tri ân và tưởng nhớ cụ, tuổi trẻ chúng em hôm nay sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Tấn Phát. Chúng em nguyện sẽ học tập theo những phẩm chất và năng lực cao quý của cụ, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, học tập, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội; các hoạt động giao lưu văn hóa, học tập ngoại ngữ, xây dựng tình bạn hữu nghị với thanh niên các nước trên thế giới. Củng cố tinh thần tự học, học tập suốt đời, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn. Chúng em quyết tâm ra sức rèn đức, luyện tài, thể hiện tinh thần hăng hái, tiên phong đi đầu trên các lĩnh vực, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh, tương trợ, đoàn kết trong mọi hoạt động. Đồng thời, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tiến bộ và hoàn thiện mỗi ngày, góp phần phát triển đất nước”.

Thanh Đồng - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN