Học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương

06/01/2017 - 09:24

Từ trái sang: Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng. Ảnh: Thanh Long

Trong ngày 4-1-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến để học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII. 

Đến dự và quán triệt có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Điểm cầu 9 huyện, thành phố có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện và đã được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng về cơ bản vẫn theo mô hình cũ, chậm được đổi mới; tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư và số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh; chất lượng tăng trưởng thấp; cơ cấu lại nền kinh tế triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa thật sự gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng… Từ tình hình trên, Đảng ta đã có quan điểm, mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và một số chủ trương, chính sách lớn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là khoa học công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng; đổi mới cách thức thực hiện liên kết; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Phan Văn Mãi đã quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh cả nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới. Việc hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế quốc tế đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng chí Cao Văn Trọng đã quán triệt Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí đã trình bày về bối cảnh và tình hình kinh tế 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh cổ phần hóa; tập trung cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách người có công, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông; phát huy truyền thống và vai trò của báo chí.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đánh giá cao sự tập trung, nghiêm túc học tập nghị quyết. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết với số lượng trên 1.345 người dự; hội nghị lần này được tổ chức cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh, huyện và cơ sở. Sau khi được học tập, quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch, qua đó đánh giá mức độ tiếp thu của từng người. Sau hội nghị này, các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của cấp mình một cách nghiêm túc, đúng nội dung, bảo đảm yêu cầu thời gian theo quy định. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với triển khai các chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và địa phương.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN