Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/06/2009 - 08:24

Đồng chí Nguyễn Hùng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: Đơn vị được tỉnh chọn làm điểm của đợt phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 2 năm triển khai, đã có 98% đảng viên tham gia đăng ký phấn đấu rèn luyện. Các hình thức tổ chức như: học tập các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với đọc báo, tạp chí, hội thi kể chuyện… đã tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên và quần chúng. Tại từng chi bộ, tùy công việc chuyên môn đặc thù của mình, đã đề ra những tiêu chí cụ thể theo các nội dung “xây và chống”, “Học tập và làm theo”. Ngay từ đầu cuộc vận động đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, ngăn ngừa và đấu tranh kịp thời các biểu hiện yếu kém về đạo đức lối sống, tác phong làm việc và các hiện tượng tham nhũng lãng phí trong đơn vị.

Tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các đảng viên, cán bộ viên chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cấp cứu, khám và điều trị bệnh (đã có 8 thư khen về lĩnh vực nầy). Việc chống lãng phí và thực hành tiết kiệm cũng có chuyển biến đáng kể, cụ thể: thường xuyên công khai tài chính, định mức chi tiêu nội bộ; tích cực thực hành tiết kiệm (điện, nước, văn phòng phẩm; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức như: Bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội , tham quan và nghỉ dưỡng, tăng cường quản lý và kiểm tra việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ bệnh viện.

Với những kết quả đó, Đảng ủy Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu được Đảng ủy Liên cơ khen thưởng vừa qua.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN