Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiều tập thể và cá nhân có sức lan tỏa

14/05/2018 - 05:58

Bí thư Huyện ủy Lê Kiến Tính trao giấy khen biểu dương của Huyện ủy cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05. Ảnh: Q.Hùng

Bí thư Huyện ủy Lê Kiến Tính trao giấy khen biểu dương của Huyện ủy cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05. Ảnh: Q.Hùng

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã có sức tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là tinh thần nêu gương, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên (CB-ĐV), nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền Mỏ Cày Bắc.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 05, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị cũng như các phong trào cách mạng ở địa phương.

Những việc làm thiết thực

Theo đánh giá của Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đa số CB-ĐV thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tu dưỡng, rèn luyện theo đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác đã có tác dụng tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các địa phương. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình. Tất cả CB-ĐV đều xây dựng chương trình hành động của cá nhân, cam kết cá nhân làm cơ sở để đánh giá CB-ĐV trong việc học tập và làm theo Bác. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Bí thư Chi bộ ấp Đông An, xã Thành An Trương Văn Lâm cho biết: Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chi bộ hướng dẫn ĐV viết bản cam kết cá nhân làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt lệ kỳ của chi bộ. Chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liền. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đúng hướng, cây chủ lực là cây dừa trồng xen bưởi da xanh, kết hợp chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm từ 11 hộ xuống còn 4 hộ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Tiếp tục tạo sức lan tỏa

Việc phát hiện, bồi dưỡng và học tập các gương điển hình đã và đang trở thành phong trào, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, CB lãnh đạo các cấp đã thể hiện sự gương mẫu trong học tập và trong hành động để CB-ĐV, các tầng lớp nhân dân noi theo. Năm 2017 và 2018, huyện tiếp tục có nhiều tập thể và cá nhân có sức lan tỏa nhất định trong CB-ĐV và nhân dân được biểu dương, khen thưởng nổi lên, cụ thể: nói đi đôi với làm, ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân; ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong khó khăn đã biết phát huy tinh thần đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, sức mạnh của nhân dân và sự đồng thuận xã hội để thực hiện nhiệm vụ chung và chăm lo tốt hơn cho nhân dân.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Lê Kiến Tính cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề mang tính sống còn của Đảng ta. Một nhiệm vụ hết sức cấp bách là phải đưa hoạt động kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải làm sao cho 2 nội dung quan trọng này được tổ chức sinh hoạt thường xuyên trong các tổ chức đảng, để làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ CB-ĐV. Xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CB-ĐV và nhân dân huyện nhà đối với Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, mà còn là cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngày 11-5-2018, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với họp mặt gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: Các chi bộ, đảng bộ tiếp tục quán triệt nội dung cốt lõi Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức CB-ĐV trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị cho ĐV; mở rộng các kênh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cơ sở để tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức đoàn thể, mỗi CB-ĐV, đoàn viên là tuyên truyền viên tích cực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thông tin.

Tại hội nghị có 1 tập thể và 3 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện; 22 tập thể và 29 cá nhân điển hình được Huyện ủy Mỏ Cày Bắc biểu dương.

Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN