Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

12/06/2021 - 17:45

BDK.VN - Chiều ngày 12-6-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, quân, dân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ đạt mục tiêu “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu về học và làm theo Bác trong năm 2021 và những năm tiếp theo, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt trong từng cấp mình tinh thần nội dung chuyên đề. Nâng cao nhận thức, nội dung và giá trị việc học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Giao Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện, gắn từng ngành, địa phương. Cần nghiên cứu đổi mới, chủ động, sáng tạo trong hình thức tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt.

Nhân hội nghị này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị để triển khai thực hiện tốt chuyên đề. Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch riêng để tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2021. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch cụ thể để phối hợp triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo nhanh với các địa phương về tình hình dịch Covid-19 là vấn đề nguy cơ đối với tỉnh. Đến nay theo đánh giá chung thì cả nước đã có trên 10 ngàn người nhiễm Covid-19. Đặc biệt, sáng nay có hơn 60 ca mắc mới, trong đó TP. Hồ Chí Minh 20 ca, Tiền Giang 10 ca... do vậy, nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh là rất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành, tiếp tục nghiên cứu tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo. Thực hiện thật tốt công tác kiểm tra, cách ly nghiêm túc, nhất là cách ly tại nhà. Đối với các ca F2 mà các tỉnh về. Hiện các địa phương vùng nông thôn còn rất lơ là đối với người các tỉnh về gia đình, cần kiểm tra, nhắc nhở, tránh tập trung đông người. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường sông để có giải pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN