Học và làm theo Bác gắn với thực hiện đạo đức người làm báo

20/04/2012 - 14:52

Hội Nhà báo Việt Nam đề ra 8 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2012, trong đó có việc tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện 9 điều Quy định đạo đức người làm báo.

Trong hai ngày 20 và 21/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai nhiệm vụ  năm 2012.

Ảnh: Chinhphu.vn

Tổng kết hoạt động năm 2011, ông Hà  Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết trong năm đầu thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Hội, hơn 19.000 hội viên- nhà báo đã triển khai nhiều hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của Hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Bằng những sáng kiến trong công việc, các nhà báo đã đóng góp hiệu quả vào thông tin đối nội, đối ngoại về Đại hội Đảng lần thứ XI, việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ phục vụ phát triển, bảo vệ đất nước.

Các cấp Hội Nhà báo cũng quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên. 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và các Liên chi hội nhà báo đều mở từ 3 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ trở lên. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo cũng tổ chức 49 lớp bồi dưỡng về nghề báo cho hơn 2.200 hội viên, trong đó có 18 lớp có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy…

Phong trào thi đua khen thưởng đội ngũ  làm báo cũng được các cấp Hội quan tâm bằng việc mở  nhiều giải thưởng báo chí ở Trung ương và địa phương.

Tại cơ quan Trung ương Hội, các đơn vị  chuyên môn tiếp tục công tác trên tinh thần đổi mới, chủ động, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Hiện Trung ương Hội đang xúc tiến kiện toàn bộ máy, tổ chức thực hiện Đề án sáng tạo các sản phẩm báo chí chất lượng cao…

Tuy nhiên, ông Hà Minh Huệ chỉ rõ, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội chưa phong phú, lãnh đạo thiếu chủ động, sáng tạo…, cấp ủy, chính quyền địa phương, một số cơ quan chủ quản báo chí chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Hội hoạt động…

Các đại biểu dự Hội nghị. - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong hoạt động nghiệp vụ, một bộ phận nhỏ báo chí, nhà báo còn vi phạm quy định về  đạo đức nghề nghiệp, có lúc, có nơi còn  đưa tin sai sự thật, chưa tuân thủ chặt chẽ  kỷ luật thông tin. Chất lượng tác phẩm báo chí  chưa thực sự cao, ít tác phẩm thật xuất sắc làm lay động trái tim, khối óc công chúng.

Từ kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác, Hội Nhà báo Việt Nam xác  định phương hướng hoạt động năm 2012 là tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của Hội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở phương hướng chung, Hội nhà  báo cũng đề ra 8 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2012, trong đó có việc tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, chuyên môn; học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện 9 điều Quy định đạo đức người làm báo.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí của Hội mà ưu tiên hàng đầu là cổ vũ, động viên toàn thể hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác thông tin báo chí.

Hội tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo hướng thiết thực; thúc đẩy hoàn thành công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam…

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp hội nhà báo củng cố và đẩy mạnh công tác hội, phong trào thi đua khen thưởng, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong công tác hội và hoạt động của người làm báo để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN