Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt nhiều phong trào tại cơ sở

11/07/2013 - 15:35

6 tháng đầu năm 2013, các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Hội CCB các cấp đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập các nghị quyết đạt tỷ lệ 95,07%; đảng viên đạt 100% (trừ các đồng chí miễn sinh hoạt). Hội cơ sở đã giới thiệu và có  51/77 hội viên được kết nạp Đảng.

Hội CCB các cấp cùng với địa phương, các ngành chức năng nâng cấp 80km đường giao thông nông thôn, 27 cây cầu, tạo cảnh quan sạch đẹp trên các tuyến lộ dài 120km. Có 4 hội viên đã tự nguyện hiến 467m2 đất để làm lộ giao thông. Hội viên vận động đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới được 538 triệu đồng, 11.590 ngày công lao động. Hội đã triển khai xây dựng 118/150 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình chính sách, trị giá 5,964 tỷ đồng, đạt 78,66% so với kế hoạch năm 2013. Hiện, Quỹ tình thương đồng đội đã lên đến 850 triệu đồng; hụi không lời: 748 dây, với số tiền 3,209 tỷ đồng…

Ngoài ra, Hội CCB còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh mở 116 lớp tập huấn, với 1.635 lượt hội viên tham dự; tăng vốn vay hơn 122,128 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 2,26%. Hội CCB các cấp hiện có 1.267 hộ hội viên nghèo, chiếm tỷ lệ 4,23%, cận nghèo: 768 hộ hội viên.

Theo đồng chí Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Hội đã thống nhất triển khai kế hoạch thi đua kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12). Theo đó, mỗi xã, phường có 1 công trình chào mừng, xây dựng 1 tổ hợp tác mang tên 6-12. Mỗi huyện, thành hội vận động 250 triệu đồng, Tỉnh Hội vận động 250 triệu đồng, để xây dựng nhà tặng hội viên hoặc cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (nhà chưa đủ 4 cứng), mỗi căn 25 triệu đồng; vận động 50 ngàn quyển tập tặng học sinh giỏi và con em CCB, cựu quân nhân; 1 ngàn phần quà thăm và tặng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội. Tỉnh Hội sẽ chọn 25 đồng chí xuất sắc và 25 cơ sở Hội để khen thưởng trong dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN