Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre được đề nghị nhận Cờ Thi đua của Trung ương

20/01/2013 - 15:56

Ngày 18-1-2013, tại hội trường Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre, Hội CCB Việt Nam cụm số 11, gồm các tỉnh: Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu năm 2012” và đề ra kế hoạch thi đua năm 2013.

Cụm đã duy trì tốt các quy chế và 6 tiêu chí đề ra. Ngoài hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ của Hội, các tỉnh còn tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp lần  thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017). Phong trào thi đua của Hội các tỉnh đạt những kết quả khá tốt. Kết quả phong trào thi đua năm 2012, cụm thi đua số 11 đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và tặng bằng khen cho Hội CCB tỉnh An Giang, Trà Vinh.

Năm 2013, cụm thi đua thống nhất ký kết thực hiện 8 nội dung thi đua do Trung ương Hội quy định; tổ chức thành 2 nhóm thi đua và bầu Hội CCB tỉnh Tiền Giang làm cụm trưởng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN