HỎI ĐÁP

06/01/2010 - 08:51

Hỏi: Cho biết quyền đình công của người lao động?

Trả lời: Sau khi tranh chấp lao động, tập thể được hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết mà tập thể lao động không đồng ý thì có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết hoặc đình công.

Việc đình công phải do ban chấp hành CĐCS quyết định sau khi được quá nửa tập thể lao động tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký.

Ban chấp hành CĐCS cử đại diện, nhiều nhất là ba người để trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh, một bản thông báo cho Liên đoàn Lao động cấp tỉnh. Các bản yêu cầu, bản thông báo phải gửi trước thời điểm bắt đầu đình công ít nhất là 3 ngày. Trong khi đình công, nghiêm cấm các hành vi bạo lực, hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp, các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn công cộng. Trong trường hợp xét thấy đình công có nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân hoặc an toàn công cộng, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.

 Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc ép buộc người khác đình công; trù dập, trả thù người tham gia đình công hoặc lãnh đạo cuộc đình công.

Hỏi: Nếu doanh nghiệp chưa có CĐCS thì tổ chức và lãnh đạo đình công do ai thực hiện?

Trả lời: Điều 172a Bộ luật Lao động có quy định: Đối với doanh nghiệp chưa có ban chấp hành CĐCS thì việc tổ chức và lãnh đạo đình công phải do đại diện được tập thể lao động cử và việc cử này đã được thông báo với công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương.

LĐ-CĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN