Hội Khuyến học vận động quỹ hơn 3,75 tỷ đồng

10/07/2009 - 10:00

Toàn tỉnh hiện có 3.458 tổ chức cơ sở hội khuyến học với 21.270 hội viên; 11.999 gia đình hiếu học; 156 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Nổi bật có các TTHTCĐ: Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam), Tường Đa (Châu Thành), Sơn Đông (TXBT), Phú Thuận (Bình Đại) …

Các trung tâm đã liên kết với các ban ngành tỉnh, huyện tổ chức các lớp chuyên đề tập huấn kỹ thuật cho học viên. Kết quả, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về văn hoá-xã hội: 26.862 học viên; về khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư: 36.550 học viên; về pháp luật: 10.295 học viên…

Theo báo cáo chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2009, quỹ khuyến học của hội khuyến học các cấp, các ban ngành, đoàn thể tỉnh đã vận động được hơn 3,75 tỷ đồng, 1.500 USD, 2.000 euro, 2.375 học phẩm (50.485.000 đồng), 36.000 quyển tập, 93 con heo đất, 120 bộ quần áo học sinh; đã chi 14.727 suất học bổng, 1.685 giải thưởng, với số tiền trên 1,45 tỷ đồng và  hiện vật.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN