Hội nghị báo cáo viên tháng 9-2022

28/09/2022 - 12:23

BDK.VN - Sáng 28-9-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9-2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh; Trưởng và Phó trưởng ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc cấp uỷ; đại diện Ban giám hiệu và trưởng các khoa của Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi; đại diện lãnh đạo văn phòng huyện ủy, UBND, phòng nội vụ huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thành phố, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô thông tin kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây. Tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây, dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đề nghị: Các đơn vị, địa phương cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền chủ trương, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, chủ trương, giải pháp quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, của lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm chính của cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị.

Tuyên truyền chú trọng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời phản bác những luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5. Trong đó, trọng tâm cốt lõi là Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong quý IV năm 2022. Qua đó, tạo sự phấn khởi, niềm tin, sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó là tập trung tuyên truyền đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong quý IV năm 2022, các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm bằng nhiều hình thức trên các nền tảng xã hội và nhất là tại sinh hoạt chi bộ.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

goidb getfeaturebycate 2 / cai-cach-hanh-chinh / 5