Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12-2017

18/12/2017 - 07:33
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Q. Hùng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2017 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tham dự.

 

Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Hội đồng Lý luận Trung ương hướng dẫn triển khai chuyên đề Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông tin về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh, chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị. Việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018 theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phải kết hợp việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong công tác là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

 

Q. Hùng - TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN