Hội nghị công tác ứng phó biến đổi khí hậu năm 2022

08/04/2022 - 13:11

BDK.VN - Sáng 8-4-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Phó trưởng ban Thường trực ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh chủ trì hội nghị công tác ứng phó BĐKH tỉnh Bến Tre năm 2022.

Lãnh đạo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh dự báo tình hình xâm nhập mặn thời gian tới.

Lãnh đạo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh dự báo tình hình xâm nhập mặn thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT) cho biết: Cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương về BĐKH từ năm 2021 - 2030, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động ứng phó BĐKH; kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, bao gồm các mục tiêu cụ thể về thích ứng BĐKH và giải phát thải khí nhà kính. Tỉnh xác định vấn đề trọng tâm về nguồn nước, xâm nhập mặn trong thích ứng BĐKH.

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH năm 2021 của tỉnh có nhiều bước chuyển. Các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn tỉnh. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức được thực hiện thường xuyên, phát huy vai trò truyền thông. Nhiều nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, khoa học công nghệ, mô hình nông nghiệp thích ứng BĐKH được thực hiện góp phần năng cao năng lực thích ứng BĐKH, xâm nhập mặn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT phổ biến các quy định pháp luật về BĐKH. Đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thích ứng, giảm phát thải khí nhà kính trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị: Thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phải chủ động và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan về an ninh nguồn nước. Tăng cường hơn sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua Sở TN&MT là cơ quan thường trực, đầu mối điều phối công tác ứng phó với BĐKH của tỉnh.

Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH.  Đẩy mạnh hợp tác vùng và quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực cho các công trình, dự án quan trọng về ứng phó với BĐKH.

Quan tâm, hỗ trợ các dự án, công trình nhằm giảm khí thải nhà kính và công trình phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt. Ngành chuyên môn nghiên cứu, cập nhật đánh giá tác động BĐKH để giảm thấp nhất những tác động tiêu cực trước khi đầu tư các dự án, công trình; cố gắng đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó để phục vụ cho người dân trong thích ứng với BĐKH.

Phát triển kinh tế ưu tiên theo hướng thích ứng “thuận thiên”, đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch như: điện gió, mặt trời và giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; quan tâm nhân rộng mô hình thích ứng BĐKH có hiệu quả.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN