Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát tình hình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

17/09/2009 - 10:12
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: C.Tạo

Từ tháng 4 đến tháng 9-2009, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn khảo sát về tình hình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) ở các đảng bộ trực thuộc.

Nội dung khảo sát tập trung vào việc nắm tình hình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó đi sâu vào công tác xây dựng TCCSĐ, thông qua kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW (Hội nghị TW5, khoá IX), Chương trình hành động số 15-CTr/TU (khoá VII) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” và Nghị quyết số 22-NQ/TW (Hội nghị TW6 khoá X), Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy (khoá VIII) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Đoàn khảo sát đã làm việc với cấp ủy của 20 TCCSĐ (16 xã, 01 doanh nghiệp, 03 đơn vị lực lượng vũ trang); 7 Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên cơ, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng. Ngày 16-9-2009, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm đợt khảo nêu trên. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội  nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, qua 7 năm thực hiện NQ số 17 và hơn 01 năm thực hiện NQ số 22, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Nhiều chi bộ, đảng bộ giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giữ vững danh hiệu TCCSĐ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, tỷ lệ TCCSĐ vững mạnh hàng năm đều tăng. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực; dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở được quan tâm. Nhiều cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác, gương mẫu về đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cơ sở được đầu tư khá hơn. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà trong những năm qua.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở chuyển biến chưa đều; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa đủ khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của đoàn thể cơ sở nhìn chung chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đổi mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở trình độ, năng lực còn hụt hẫng, việc chuẩn hoá, đổi chất cán bộ còn khó khăn; một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải xử lý. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên; một số nơi cấp uỷ và chi bộ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Một trong những nguyên nhân hạn chế là do cấp ủy chưa coi trọng đúng mức vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng và vai trò nền tảng của TCCSĐ; chưa dành nhiều thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ, đảng bộ cơ sở...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Các cấp ủy phải nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng TCCSĐ nói riêng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung để từ đó có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện đạt kết quả. Gắn công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, đi đôi với việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các TCCSĐ cần rà soát, đối chiếu lại những mặt được và chưa được  nhằm đưa công tác xây dựng TCCSĐ và công tác phát triển đảng viên mới  đạt kết quả cao, bền vững hơn. Thời gian để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu NQ đại hội Đảng bộ các cấp không còn nhiều, nhất là đối với cấp cơ sở, thời gian đại hội đã cận kề, do vậy, đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị theo NQ năm, các TCCSĐ còn phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu NQ đã đề ra và tập trung chuẩn bị chặt chẽ các bước và tiến hành đại hội nhiệm kỳ tới. Với vai trò là Trưởng đoàn khảo sát TCCSĐ vừa qua, tại hội nghị Phó Bí thư Nguyễn Thành Phong cũng đã chỉ ra cụ thể nhiều mặt làm được, chưa được của các TCCSĐ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN