Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

30/11/2022 - 13:01

BDK.VN - Ngày 30-11-2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 với sự tham dự của các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Hội nghị được trực tuyến đến 63 tỉnh, thành cả nước. Tại Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì, đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo UBND các huyện và TP. Bến Tre cùng tham dự.

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 tập trung phổ biến, thảo luận sâu Nghị quyết (NQ)số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và NQ số 148/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động, thực hiện NQ số 06-NQ/TW.

NQ số 06-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 24-1-2022 đã xác định rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. NQ có 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

NQ 148/NQ-CP ngày 11-11-2022 của Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, bám sát quan điểm, mục tiêu đề ra, thể chế hóa thành 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 33 nhiệm vụ cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của NQ 06. Qua đó, thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQ số 06-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các ngành, các cấp đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đây là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện đạt mục tiêu cao nhất theo NQ đề ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức quốc tế đã trình bày các tham luận, thảo luận, nêu giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bên cạnh các nhóm giải pháp đã được nêu cụ thể trong NQ thì trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị cần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan để đưa ra mục tiêu nhiệm vụ khả thi. Đồng thời triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu chắc đến đó, dứt điểm việc đó, tránh dàn trải, kéo dài. Công tác quy hoạch cần đi trước một bước, có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, có sự tổng thể để tiết kiệm nguồn lực, phát huy tiềm năng thế mạnh và lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững, nhận diện và hóa giải khó khăn thách thức. Đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch. Đa dạng hóa nguồn lực, có cơ chế chính sách huy động nguồn lực gắn với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện NQ 06-NQ/TW.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa đô thị

BÌNH LUẬN