Hội nghị giao ban công tác đối ngoại quốc phòng

28/07/2017 - 05:57

Ngày 27-7-2017, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị giao ban đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Công tác đối ngoại quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2017 đã triển khai theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quốc phòng - an ninh của đất nước; xử lý tốt mối quan hệ về quốc phòng với các nước, nhất là các nước lớn, không để quan hệ hợp tác quốc phòng với nước này làm ảnh hưởng tới nước khác.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương nỗ lực, đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đối với công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị, công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định của đất nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, trong đó tập trung hoàn chỉnh Đề án hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN