Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ

15/05/2009 - 13:46

Ngày 11-5-2009, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về  công tác Dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) với 63 tỉnh thành và 2 cơ quan Trung ương. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, riêng Bến Tre có ông Nguyễn Quốc Bảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, thông qua việc ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện. Các địa phương củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, Bộ Y tế thừa nhận công tác DS-KHHGĐ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức như: Năm 2008 là năm thứ hai liên tiếp công tác DS-KHHGĐ không đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh do Quốc hội giao (0,2%0 so với 0,3%0 chỉ tiêu QH giao), năm có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao nhất trong giai đoạn 2006-2008; là năm có tỷ lệ biện pháp tránh thai hiện đại giảm 0,7% so với năm 2007. Phong trào thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở nhiều địa phương có xu hướng giảm sút.

Nhiệm vụ trọng tâm từ quý II đến hết năm 2009 được Bộ Y tế đưa ra là: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ giảm sinh 0,2%0, thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số đã đề ra trong năm 2009. Tiếp tục củng cố, ổn định bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  về DS-KHHGĐ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vấn đề được nhiều tỉnh kiến nghị là: Sớm kiện toàn đề án sắp xếp bộ máy cấp huyện, xã để khai thác sức mạnh tổng hợp. Kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ dân số cấp huyện còn thấp, cần có chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ tham gia công tác DS-KHHGĐ cao tuổi hiện không đạt chuẩn. Quan tâm đào tạo cán bộ mới, trẻ, có trình độ chuyên môn. Một số địa phương trang thiết bị kho dữ liệu đã xuống cấp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các địa phương đã thể hiện sự cố gắng trong tổ chức ổn định bộ máy. 63 tỉnh thành đã hình thành Chi cục DS-KHHGĐ, 70% thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. 57/63 tỉnh thành giao chỉ tiêu mức giảm sinh bằng hoặc vượt và 6 tỉnh giao chỉ tiêu thấp hơn so chỉ tiêu Nhà nước giao. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ và tỉnh tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm: Hoàn thành kiện toàn bộ máy và các văn bản tổ chức chính sách, chương trình kế hoạch hóa dân số. Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cùng Bộ Tài chính thống nhất  các vấn đề liên quan đến biên chế, bộ máy và phụ cấp. Cuối tháng 7-2009, tất cả cơ sở tỉnh, huyện bổ sung máy vi tính đảm bảo công tác lưu trữ. Bộ Y tế rà soát, hướng dẫn 28 tỉnh ven biển tổ chức, xây dựng kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai công tác trong năm 2009. Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm sự mất cân bằng về giới (112 nam/100 nữ) không thể duy trì lâu dài, xảy ra tình trạng hàng nghìn thanh niên không lấy được vợ như các nước gặp phải.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN