Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bến Tre

19/04/2021 - 14:06

BDK.VN - Ngày 19-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ hội nghị lần thứ 6 để đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Thành ủy trong quý I, đề xuất các giải pháp trong quý II-2021. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ dự, chủ trì hội nghị.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2020.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2020.

Trong quý I-2021, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt một số kết quả quan trọng. Các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển khá; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì ổn định; tổng thu ngân sách tăng so  với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội đảm bảo. An ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn đề nghị: Trong quý II-2021 cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển và chủ động các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Các xã, phường tích cực vận động để sớm triển khai những công trình Thành ủy đăng kỳ trong năm 2021. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể của mình trong việc củng cố, nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, gắn với thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới - Đô thị văn minh”.

Tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, củng cố bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sau bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy. Quan tâm khắc phục hành chính hóa trong hoạt động, triển khai nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đã được công nhận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

                                                                                                 Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN