Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X hoàn thành các chương trình đề ra

13/07/2017 - 15:31

Quang cảnh hội nghị.

Qua hai ngày làm việc, 11 và 12-7-2017, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh khóa X đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hầu hết đại biểu đều thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Hồ Thùy Hiên cho rằng: Bến Tre là địa phương rất chủ động trong việc lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy; nắm tình hình ở địa phương; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo và có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao tính hiệu quả.

Đặc biệt, Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng là nội dung rất quan trọng để góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần tập trung hực hiện tốt hơn trong thời gian tới, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong tham gia thảo luận, từ đó giúp Tỉnh ủy có nhiều thông tin, trên cơ sở đó có sự điều chỉnh phù hợp và kịp thời trong quá trình lãnh đạo thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã khái quát những mặt làm được và chưa được trên các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội… trong 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Tin, ảnh: Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN