Hội nghị lịch sử

12/01/2015 - 07:23

Cuộc Đồng khởi năm 1960 của Bến Tre đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, như một niềm tự hào lớn về sự vận dụng sáng tạo, sinh động đường lối của Đảng vào điều kiện lịch sử cụ thể của địa phương, về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo của nhân dân Bến Tre.

Chúng ta biết rằng, cuộc khủng bố tàn bạo, phát xít của ngụy quyền Ngô Đình Diệm trong mấy năm đấu tranh thi hành Hiệp định Genève, nhất là khi chúng mở Chiến dịch “Đồng tâm diệt cộng” tháng 4-1959, lấy tỉnh Bến Tre làm trọng điểm thực hiện; cho đến cuối năm thêm Luật 10/59 đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, cuộc đấu tranh diễn ra hết sức ác liệt. Đây là thời kỳ phong trào cách mạng Bến Tre bị tổn thất nặng nề nhất. Đảng bộ Bến Tre phải đương đầu với tình thế khó khăn chưa từng có.

Trong thế bị đàn áp khốc liệt ấy, chủ trương, đường lối mới của Đảng chưa có, do vậy, Tỉnh ủy Bến Tre triệu tập một hội nghị để nhận định tình hình và tìm giải pháp đấu tranh với giặc, giữ vững trận địa tư tưởng, lấy lại lòng tin của Đảng và nhân dân, bảo tồn lực lượng cách mạng.

Tháng 5-1959, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tại gia đình ông Võ Văn Trinh và bà Huỳnh Thị Khê ở ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam). Thành phần cuộc họp có đồng chí Võ Văn Phẩm (Tám Chữ), đồng chí Nguyễn Thị Định, Nguyễn Tâm Cang (Hai Thủy), Bùi Ngọc Nghi, vắng đồng chí Nguyễn Thanh Liêm (Tư Chí); đồng thời hội nghị mở rộng mời đồng chí Phan Văn Giảng (Hai Lân), Lê Minh Đào, Nguyễn Văn Thành (Ba Kiên) tham dự. Hội nghị đã phân tích sâu sắc tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch.

Về địch: bề ngoài địch còn hung hăng, hiếu chiến và không ngừng tăng cường các biện pháp phát xít tàn bạo đánh phá cách mạng, nhưng đó là những triệu chứng biểu hiện sự khủng hoảng, bế tắc của chúng. Đây chính là lúc chúng ở vào thế yếu nhất. Đồng chí Hai Thủy đã đưa ra một lập luận vừa vui, vừa có giá trị thuyết phục: Người chủ nhà túng thế đến nỗi phải vác tầm vông rượt đánh vợ mình thì làm sao chỉ ra là mình ở thế mạnh được.

Trong khi đó, khí thế đấu tranh của nhân dân Bến Tre, ý chí quật khởi của quần chúng cách mạng đã lên đến cao độ. Trước kẻ thù tàn bạo, nhân dân Bến Tre không thể cam tâm sống như trước được nữa. Họ không thể dừng lại ở hình thức đấu tranh như cũ, khắp Bến Tre, quần chúng nhân dân sôi sục căm thù địch, sẵn sàng chờ lệnh Đảng vùng lên khởi nghĩa.

Sau khi đánh giá tình hình, hội nghị đã thảo luận, đề ra một số chủ trương cấp bách. Về đấu tranh chống giặc, Tỉnh ủy chủ trương lấy khẩu hiệu “chống khủng bố” làm trung tâm. Đối với những tên ác ôn, ngoan cố, ta dùng biện pháp “vi cảnh hóa” để trừng trị, nghĩa là ta trừ khử rồi tung dư luận là chúng giật nợ, cờ bạc, bị giết vì thù oán cá nhân.

Về công tác Đảng, hội nghị nêu rõ, phải củng cố tổ chức, kiên quyết đả phá tư tưởng cầu an, co thủ không dám tiếp xúc tuyên truyền, giáo dục quần chúng hoặc bỏ sinh hoạt. Trong hoàn cảnh mới, Đảng bộ phải hết sức đề cao công tác bảo mật. Phải củng cố lại công tác giao liên bí mật và công khai, móc nối lại cơ sở nội tuyến trong tỉnh bị mất liên lạc…

Quá trình hình thành ra được nghị quyết trên đây là quá trình đấu tranh về quan điểm trong từng thành viên cấp ủy. Phần tự phê và phê bình trong cấp ủy tập trung vào việc chống tư tưởng hoài nghi, dao động, cầu an, sợ giặc, buông bỏ nhiệm vụ. Tỉnh ủy được củng cố: đồng chí Võ Văn Phẩm - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Định - Phó Bí thư; bầu đồng chí Nguyễn Thanh Liêm (Tư Chí) vào Ban Thường vụ; bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Giảng (Hai Lân), đồng chí Nguyễn Văn Trung vào Tỉnh ủy. Sau hội nghị, Tỉnh ủy phân công từng đồng chí trong cấp ủy về phụ trách chỉ đạo việc triển khai nghị quyết trên ở các huyện.

Từ sau Hội nghị Phước Lý, ta củng cố được tổ chức, thống nhất nhận định tình hình ta và địch, đề ra được các nội dung, biện pháp về công tác tư tưởng, khẩu hiệu cũng như hình thức đấu tranh để giữ gìn, phát triển phong trào. Tuy sau đó không lâu, đồng chí Bùi Ngọc Nghi - Tỉnh ủy viên, hy sinh ở Thạnh Phú, một số cán bộ tiếp tục bị địch truy bắt, sát hại nhưng phong trào đã dần hồi phục. Thường trực Tỉnh ủy bám lại trong dân ở Mỏ Cày, các đơn vị vũ trang tuyên truyền của ta đã trừng trị một số tên ác ôn để giữ thế phong trào. Các huyện ủy viên vẫn bám trụ tại địa bàn phụ trách, lực lượng “thanh niên ngầm” được khẩn trương huấn luyện. Đường dây giao liên bí mật và công khai được thông suốt. Nhiều đảng viên, cán bộ đi điều lắng hoặc đổi vùng, nay trở lại quan hệ với tổ chức. Tư tưởng dao động, cầu an được đả phá mạnh mẽ. Ý thức trách nhiệm được xây dựng. Cơ sở cách mạng trong lòng địch được móc nối lại, động viên, giáo dục công tác, từng bước có kết quả.

Hội nghị Phước Lý tuy còn hạn chế trong thế phòng ngự để chờ đợi chủ trương, đường lối mới của Đảng, nhưng có ý nghĩa quan trọng tạo nên một bước khởi động, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức và thực lực cho Đảng bộ Bến Tre thực hiện cuộc Đồng khởi thần kỳ 17-1-1960.

Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN