Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

22/04/2022 - 18:07

BDK.VN - Ngày 22-4-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc đến cấp huyện, thành phố các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có sự tham dự của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20-1-2003 của Bộ Chính trị khóa IX về thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2001 - 2010 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011 - 2020 đã được triển khai thực hiện. Các mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW và Kết luận 28-KL/TW đã cơ bản được hoàn thành, thực sự đi vào cuộc sống, vùng ĐBSCL phát huy được tiềm năng, lợi thế, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước giai đoạn 2003 - 2020.

Qua đánh giá chung cho thấy kinh tế vùng tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Khẳng định vị trí của vùng là trung tâm sản xuất lúa gạo, trái cây, trung tâm năng lượng của cả nước. Kinh tế biển được phát triển mạnh, trong đó ngành thủy sản đã phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế được cải thiện. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đạt nhiều kết quả. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của vùng ĐBSCL tăng nhanh, cải thiện được môi trường đầu tư. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị. Nghị quyết tiếp tục đề ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định phát triển vùng ĐBSCL phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trong đó, lấy con người làm trung tâm, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, tôn trọng quy luật tự nhiên, thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái là trọng tâm, công nghiệp là năng lượng đột phá, dịch vụ là bệ đỡ...

Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, là trung tâm nông nghiệp xanh, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị tăng cao của quốc gia, khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác triển khai quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 13-NQ/TW đến từng tổ chức cơ sở đảng. Chú ý làm rõ các yêu cầu xây dựng nghị quyết, các điểm mới và cần làm gì, làm như thế nào, tập trung cho quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp cụ thể hóa nghị quyết. Ngay sau hội nghị, đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và quán triệt thực hiện nghị quyết.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN