Hội nghị thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ

28/03/2023 - 20:06

BDK.VN - Chiều 28-3-2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị với các cơ quan liên quan thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ (PN) tham gia quản lý, tạo việc làm cho nữ đến năm 2030” trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch được phân kỳ thực hiện 2 giai đoạn. Giai đoạn 1  từ 2023 - 2025, giai đoạn 2 từ  2026 - 2030. Đối với giai đoạn 2023 - 2025 tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 7 HTX, 80 tổ hợp tác (THT) do PN tham gia quản lý, điều hành (được các cấp Hội hỗ trợ thành lập). Tạo việc làm ổn định cho 239 thành viên, lao động nữ trong HTX và 634 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX và hội viên, PN có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.

Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 3 - 4 HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; 10 THT và tạo việc làm mới ổn định cho 70 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, PN tham gia phát triển KTTT, HTX.

 Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030), củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 15 HTX, 200 THT do PN tham gia quản lý, điều hành. Tạo việc làm ổn định cho 500 thành viên, lao động nữ trong HTX và 1.300 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, PN có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 7 - 8 HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, PN tham gia phát triển KTTT, HTX.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị: Kế hoạch cần xây dựng hướng về nữ trong lãnh đạo, điều hành HTX. Từ những HTX hiện có, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cho các HTX, xem đây là khâu đầu tiên quan trọng. Có giải pháp đưa các doanh nghiệp hiện hành hoạt động hiệu quả. Tạo ra những HTX phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Thành lập HTX mới tránh giao chỉ tiêu, cần quan tâm tạo cơ hội, điều kiện kinh tế để người dân có thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh hình thành các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp.

Nên đưa chỉ tiêu năm 2023 vào kế hoạch, rà soát những THT do PN quản lý hoạt động hiệu quả tiến tới thành lập HTX. Trong xây dựng kế hoạch cần lồng ghép, không nên xây dựng riêng từng kế hoạch. Các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư, Liên minh Hợp HTX tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại thống nhất xây dựng chỉ tiêu hợp lý để khi triển khai có hiệu quả. Nên thay mục “Tăng cường hợp tác quốc tế” là các hoạt động tiếp cận thông tin quản trị, đào tạo, phục vụ cho mở rộng thị trường, phương thức kinh doanh mới.

Thời gian thực hiện kế hoạch đến năm 2030. Giai đoạn từ 2023 - 2025, cần xây dựng cụ thể, có số lượng hoạt động xác thực tế. Giai đoạn 2026 - 2030 đề ra chỉ tiêu mang tính định hướng. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp các ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh tham gia góp ý xây dựng kế hoạch, nhất là những chỉ tiêu góp ý tại hội nghị.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN