Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11

30/11/2022 - 05:50

Hôm nay (30-11-2022), tại Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2022 và một số nội dung khác. Hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 30-11-2022 và buổi sáng ngày 1-12-2022.

Sau khi khai mạc, hội nghị dự kiến sẽ tiến hành thảo luận tại tổ các nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2022; NQ của Tỉnh ủy năm 2023; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 18, 19 của Trung ương và Chương trình hành động số 28, 29 của Tỉnh ủy; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN