Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021

19/01/2022 - 18:44

BDK.VN - Ngày 19-1-2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 1-2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư trên cả nước, đặc biệt gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh, thành phố phía Nam, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Trong đó có kết quả nổi bật là: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở.

Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng. Xây dựng chế độ thù lao phù hợp với tính đặc thù nghề nghiệp của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022. Nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, thử thách.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khen thưởng cho 20 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN