Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước

21/03/2023 - 13:21

BDK.VN - Sáng 21-3-2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ)129 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị ngoài khu vực Nhà nước năm 2022.

Chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ 129 Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN, đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 55 tổ chức Đảng gồm: 7 Đảng bộ, 11 chi bộ cơ sở, 37 chi bộ trực thuộc với 1.083 đảng viên.

Trong năm, đã vận động thành lập 23 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển 1.150 công đoàn viên (CĐV) tổ chức CĐ trong các DN tư nhân đã giới thiệu 1.124 CĐV ưu tú cho Đảng. Đồng thời, thành lập 5 chi đoàn, nâng tổng số tổ chức đoàn, chi hội trong DN ngoài khu vực Nhà nước lên 52 chi đoàn, chi hội với 1.144 đoàn viên; các cấp hội phụ nữ thành lập được 32 Tổ Hội phụ nữ với 450 thành viên; tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ nữ công nhân trong các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất và DN.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Đa số DN trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh thiếu ổn định, lực lượng lao động ít và thường xuyên biến động. Các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc cấp huyện và các cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong DN đều kiêm nhiệm, chưa thật sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm; quy chế, hướng dẫn thiếu đồng bộ, chưa có quy định, cơ chế phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng và đảng viên trong DN ngoài Nhà nước.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, các ngành đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt làm được, chưa được và định hướng trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN, đơn vị ngoài khu vực nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận những kết quả đạt được, những ý kiến đề xuất và kiến nghị của các đồng chí, giao BCĐ 129 tiếp thu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp tới để tổ chức thực hiện, nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng BCĐ 129.

Phát biểu kết luận tại hội nghị của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng BCĐ 129.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong DN, đơn vị khu vực ngoài Nhà nước trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ thị Hoàng Yến đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động toàn thể đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Lựa chọn hình thức thích hợp tuyên truyền, vận động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng thiết thực, phù hợp với điều kiện làm việc của DN. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần được đổi mới, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực và nổi lên trong tháng cần giải quyết, không dàn trải, chung chung.

Xây dựng và phát huy vai trò của công đoàn và các đoàn thể trong các DN để chăm lo bảo đảm lợi ích của người lao động, đẩy mạnh phát triển đảng viên để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh phát huy tốt vai trò chủ công, phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập, hướng dẫn hoạt động các đoàn thể nhân dân trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu bình quân hàng năm mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú trong đó chú trọng lựa chọn lực lượng chức vụ trong DN, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn để Đảng xem xét kết nạp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ, tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN, đơn vị kinh tế tư nhân; thành viên BCĐ phải nhận thức sâu, hiểu đúng và phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn tham mưu, đề xuất, đổi mới phương pháp tiếp cận, vận động DN, người lao động, đề ra giải pháp hiệu quả giúp cấp ủy làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Hàng năm xây dựng chương trình hoạt động, chương trình công tác của BCĐ phải có những sản phẩm cụ thể, phải đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm thực hiện đạt kết quả; cấp ủy thường xuyên kiểm tra, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động của BCĐ. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên là chủ DN tư nhân theo Hướng dẫn số 08-BTC/TW; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng hiện có trong DN ngoài Nhà nước; thường xuyên rà soát chấn chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN