Hội nghị tổng kết công tác xuất bản ấn phẩm chính trị

13/10/2007 - 22:05

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Bộ sách “Toàn tập Văn kiện Đảng” là một công trình biên soạn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Đó có thể coi là một kho tàng về lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam

 

Sáng 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác xuất bản ấn phẩm chính trị đồ sộ nhất từ trước đến nay. Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các vị tham gia Hội đồng xuất bản qua các thời kỳ.


Báo cáo tóm tắt do ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội đồng xuất bản “Toàn tập Văn kiện Đảng” trình bày đã tổng kết những kết quả nổi bật qua từ năm 1995 đến nay thực hiện nhiệm vụ xuất bản Toàn tập Văn kiện Đảng theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 7 và khoá 8.


Đến nay, đã hoàn thành xuất bản bộ Toàn tập văn kiện Đảng, kể từ năm 1924 đến hết năm 1995 với 54 tập, công bố công khai rộng rãi gần 4.000 tài liệu, gần 40.000 trang, tương xứng với tầm vóc vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có những tư liệu quý về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, những văn kiện lần đầu tiên được công bố công khai. Qua công trình đồ sộ này, chúng ta càng nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dù có khiêm tốn bao nhiêu thì vẫn có thể nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại và rằng lịch sử Đảng ta là một pho lịch sử bằng vàng, ghi nhận và khẳng định vai trò tổ chức lãnh đạo của Đảng ta với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong thế kỷ 20.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Tiếp theo việc xuất bản các bộ sách Lê-nin toàn tập, Mác- Ăng-ghen toàn tập và Hồ Chí Minh toàn tập, việc xuất bản bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập” là một công trình biên soạn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Bộ sách đã đưa ra một khối lượng đồ sộ các tư liệu nhưng bảo đảm được tính trung thực, chính xác, khách quan, tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống, có tính khoa học và tính chính trị chặt chẽ. Bộ sách đã nêu lên một bức tranh toàn cảnh gần một thế kỷ về vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng, về sự phấn đấu, hy sinh to lớn của Đảng vì dân tộc, vì nhân dân, sự đúng

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN