Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện, thành phố

30/10/2020 - 15:30

BDK.VN - Ngày 29-10-2020, HĐND TP. Bến Tre tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện, thành phố lần 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu tham gia ứng cử HĐND huyện, thành phố”. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Thanh Hồng chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu kết luận hội nghị.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm kết quả trong thực hiện cơ cấu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND, đặc biệt cơ cấu số lượng đại biểu trẻ, đại biểu nữ. Từ đó, đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế nhằm tổ chức, triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng: Qua 8 lần tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã giúp cho hoạt động HĐND huyện, thành phố từng bước nâng lên. HĐND khẳng định vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, làm tốt vai trò đại diện, giám sát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Đánh giá cao ý kiến thảo luận, đóng góp trách nhiệm, tích cực của đại biểu, qua đó, đã làm rõ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất nhiều giải phát sát, hợp thực tế giúp chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra chặt chẽ, đúng quy định. Giúp các địa phương làm tốt việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu tham gia ứng cử HĐND huyện, thành phố. Lựa chọn đại biểu thực sự tiêu biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Về nhiệm vụ sắp tới Thường trực HĐND các huyện, thành phố cần chuẩn bị chu đáo tổ chức kỳ họp cuối năm và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại biểu thông qua nghi thức ký bàn giao đơn vị tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa TP. Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc.

          Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN