Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

20/03/2018 - 16:53

BDK.VN - Ngày 20-3-2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, Thành ủy đánh giá tình hình triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải.

Theo báo cáo, việc triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Chương trình hành động số 28, 29 của Tỉnh ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy để rà soát, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình. Xác định lộ trình và nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện. Tỉnh đã thành lập các tổ chỉ đạo, phân công các đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đề án tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của các khối.

Tuy nhiên, sự thống nhất nhận thức và hành động trong nội bộ bước đầu chưa cao. Một số cấp ủy và người đứng đầu chưa quyết liệt, chậm xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan mình; chưa bao quát, chưa toàn diện, có ý tưởng trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Cơ quan tham mưu cấp huyện chưa tiếp cận các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy nên nhiều cấp ủy huyện xây dựng chương trình, kế hoạch còn chung chung, chưa xác định cụ thể cơ quan, đơn vị nào thực hiện, thời gian thực hiện; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy từng cơ quan, tinh giản biên chế khó thực hiện, nhất là các mô hình thí điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 28, 29 của Tỉnh ủy, từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết, không trông chờ hướng dẫn của cấp trên, nhất là những công việc đã có chủ trương và đủ điều kiện. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện thật cụ thể kết hợp thực hiện các mô hình trong Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy. Các vấn đề nào chưa rõ, chưa cập nhật, còn vướng mắc thì từng đơn vị, địa phương đăng ký làm việc với các sở, ngành để được hướng dẫn, tháo gỡ.

“Nên khẩn trương rà soát ban chỉ đạo, ban quản lý dự án chuyên ngành các cấp để có kế hoạch sắp xếp tinh gọn, giải tán các ban hoạt động không hiệu quả. Trước mắt, sắp xếp những đơn vị dễ, có thể làm ngay như Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cấp tỉnh, huyện; hợp nhất văn phòng khi có điều kiện, thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện … Đặc biệt, xây dựng Đề án tổ chức hành chính cấp huyện, xã; không thành lập tổ chức mới, tuyển dụng cán bộ phải hết sức cân nhắc” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN