Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2022-2023

10/11/2022 - 13:11

BDK.VN - Sáng 10-11-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2022-2023. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì điểm cầu Bộ GD&ĐT. Tại điểm cầu tỉnh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì. Cùng tham dự có Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Bé Hai.

 

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì tại điểm cầu tỉnh.Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Năm học 2022-2023, cả 3 cấp học (TH, THCS, THPT) thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Đặc biệt lớp 10 có thêm những môn học mới, học sinh phải lựa chọn môn học. Qua 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, ngành GD&ĐT đã đạt nhiều kết quả đáng kích lệ, tuy nhiên vẫn còn khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việc thực hiện chương trình GDPT 2018 có quá trình triển khai sớm từ các năm học trước, do đó các địa phương quán triệt và chủ động xây dựng các hoạt động giáo dục của nhà trường; phân công giáo viên theo đúng năng lực, sở trường chuyên môn. Nhiều địa phương nghiên cứu thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; chú ý phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục địa phương.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, lãnh đạo ngành GD&ĐT các địa phương báo cáo đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại trong quá trình triển khai chương trình GDPT ở các cấp học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị: Thời gian tới tiếp tục kiên định, chủ động triển khai chương trình GDPT 2018 một cách tốt nhất. Từng vị trí công tác hiểu rõ, hiều sâu chương trình từ đó chủ động thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Tổ chức việc dạy và học có chất lượng, thật chất, chương trình thực hiện đầy đủ, đúng, nghiêm túc, không được cắt xén. Các môn học bắt buộc ở cấp tiểu học, bố trí thời lượng 4 tiết/tuần. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học xem đây là yếu tố cốt lõi phát triển giáo dục theo năng lực người học; biến việc tự học ngay trên lớp, ngay giữa học sinh với học sinh.

Ngoài ra, Thứ trưởng lưu ý ngành giáo dục các địa phương nghiên cứu, nắm vững, nắm chắc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT liên quan thực hiện chương trình GDPT 2018; đặc biệt quan tâm môn học Giáo dục công dân vì đây là môn học giúp nâng cao phẩm chất đạo đức, giáo dục nhận thức của học sinh. Công tác thu chi tài chính nhà trường đảm bảo tính nghiêm túc. Rà soát hồ sơ, chuẩn bị báo cáo để tiếp đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai chương trình GDPT 2018.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN