Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I-2021

07/04/2021 - 14:26

BDK.VN - Ngày 7-4-2021, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật của Đảng trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021. Tại điểm cầu tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị đánh giá, mặc dù phải tập trung cao độ cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và  HĐND các cấp, ngành Kiểm tra Đảng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt. Nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh.

Qua kiểm tra, đã kết luận xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự Ủy ban Kiểm tra. Chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc. Tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tuy nhiên, kết quả công tác thời gian qua vẫn còn có mặt hạn chế. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và toàn khóa, triển khai nhiệm vụ còn chậm so kế hoạch. Một số Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa phù hợp với  tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của đơn vị, địa phương.

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trầ̀n Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu tại những điểm cầu trong cả nước. Ghi nhận những cố gắng của các đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực triển khai công tác trong quý I-2021. Đồng thời, cho rằng: Sắp tới Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, đảm bảo khoa học, đồng bộ, cốt lõi về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã nêu trong nghị quyết.

Chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi xảy ra vi phạm. Tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, tuy tố, xét xử của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

                                                                                       Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN