Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ

15/12/2020 - 18:54

BDK.VN - Ngày 15-12-2020, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Tại điểm cầu Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị thảo luận những vấn đề liên quan, khó khăn vướng mắc đối với công tác PBGDPL và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL; thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành; hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở.  

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương triển khai xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư; ban hành Nghị quyết chuyên đề về PBGDPL và kinh phí cho công tác PBGDPL.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN