Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp

15/01/2015 - 17:47

Ngày 15-1-2015, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phát động thi đua năm 2015. Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng thủ trưởng các bộ, ngành liên quan tham dự. 

Tại điểm cầu truyền hình Bến Tre có các ông: Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Năm 2014, công tác tư pháp đã bám sát và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội, Chính phủ đề ra trên nhiều lĩnh vực: triển khai thi hành Hiến pháp; xây dựng thể chế; xây dựng, ban hành văn bản; ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, thí điểm chế định thừa phát lại; công tác hành chính tư pháp; phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở…

Ban Tổ chức đã triển khai báo cáo các chuyên đề: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Triển khai thi hành Luật hộ tịch; Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh; Tình hình thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến, quán triệt Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015…

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành Tư pháp và sự phối hợp đồng bộ, đạt hiệu quả cao của các bộ, ngành liên quan. Đồng thời lưu ý: Ngành Tư pháp cần giữ vai trò đầu mối trong triển khai thực hiện Hiến pháp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để xây dựng, hoàn thiện nền hành chính hiện đại. Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Tư pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành.

Dịp này, Bộ Tư pháp đã phát động thi đua năm 2015; công bố các quyết định khen thưởng thi đua của ngành. Trong số 20 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bến Tre có 2 đơn vị gồm: Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.


H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN