Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021

03/03/2021 - 07:02

BDK.VN - Ngày 2-3-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre do Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh chủ trì.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần chủ động nghiên cứu nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho sát thực tế triển khai đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời chủ động nắm chắc và nâng cao chất lượng việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; đặc biệt là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN